Download area

ProfilPASS za pripravo na upokojitev

ProfilPASS za pripravo na upokojitev je namenjen ljudem, ki se bodo v kratkem upokojili. ProfilPASS uporabnikom ponuja možnost, da si s sistematičnim beleženjem in dokumentiranjem svojih kompetenc ustvarijo kompetenčni profil in prepoznajo svoj potencial, tudi če se ga še ne zavedajo. S tem, ko postanejo posamezne kompetence vidne, naj bi spodbudili osebni in nadaljnji (po-poklicni) razvoj ter morebitno (pre)usmeritev. Z različnimi pobudami in primeri uporabnik spozna možnosti in priložnosti novega življenjskega obdobja. Za razvoj te različice orodja ProfilPASS je bil uporabljen obstoječi ProfilPASS, ki je bil prilagojen glede na potrebe ciljne skupine.

Za ProfilPASS za pripravo na upokojitev velja sledeče:

  • ProfilPASS za pripravo na upokojitev želi pomagati ljudem pri obravnavanju in prepoznavanju lastnih kompetenc.
  • Spodbuditi želi k aktivni upokojitvi in prostovoljnemu delu ter predstaviti različne možnosti preživljanja tega posebnega življenjskega obdobja.
  • Usmeriti želi pogled navznoter k prednostim in navzven k priložnostim.
  • ProfilPASS vsebuje številne slike in simbole.
  • Struktura in oblika ProfilaPASS-a sta vizualno podprti, tako da ustvarjata videz revije.
  • Vsebuje citate iz izjav, ki ponazarjajo vsebino, jo naredijo bolj nazorno, služijo kot spodbude in imajo identifikacijski potencial.

ProfilPASS za pripravo na upokojitev - za tisk

Celoten ProfilPASS za pripravo na upokojitev v obliki PDF, optimiziran za tiskanje v formatu DIN A4.

Download-Button

ProfilPASS za pripravo na upokojitev kot namizna različica

Celoten ProfilPASS za pripravo na upokojitev v obliki PDF, optimiziran za ogled na zaslonu.

Download-Button

 

Zbirka orodij CONVOLUT  

Zbirka orodij CONVOLUT vključuje različne instrumente in materiale iz različnih držav, ki naslavljajo naslednje teme: upokojitev, staranje in prostovoljstvo. Ciljna skupina so torej ljudje, ki so se pravkar upokojili. Zbrana orodja jim omogočajo, da razmislijo o svojem življenju, se pripravijo na upokojitev in načrtujejo, kaj bodo počeli s pridobljenim prostim časom. Eden od načinov, kako ostati ali postati aktiven tudi po upokojitvi, je prostovoljno delo. Orodja na to temo lahko pomagajo najti pravo prostovoljno dejavnost. Zbirka vključuje tudi priročnike za svetovalce, ki so lahko v pomoč pri  svetovalnem procesu z omenjeno ciljno skupino.

Download-Button

Priročnik za svetovalce  

Priročnik za svetovalce je spremljevalni dokument k Zbirki orodij CONVOLUT in k orodju ProfilPASS za pripravo na upokojitev. Vsebuje osnovne informacije ter smernice in predloge za svetovalce o tem, kako je mogoče uporabiti zbirko orodij in ProfilPASS za pripravo na upokojitev pri delu s svetovanci.

Download-Button

 

Program usposabljanja CONVOLUT

Učni načrt temelji na zbirki orodij CONVOLUT in priročniku za svetovalce. Nudi smernice in predloge za usposabljanje svetovalcev tako z vidika vsebine kot metod usposabljanja.

Download-Button

 

 

 

 

Comprehensive Report of Identification of Needs  

Obširno poročilo o identifikaciji potreb Pred kratkim so vse partnerske države (Avstrija, Nemčija, Grčija, Slovenija, Španija in Švedska) iz projekta CONVOLUT izvedle nacionalno raziskavo, da bi  ugotovile potrebe bodočih uporabnikov rezultatov projekta. Obširno poročilo predstavlja zbirko partnerskih ugotovitev, vključuje dobre prakse in hkrati tudi uporabna priporočila za razvoj CONVOLUT orodja.

Download-Button