Download area

ProfilPASS i förberedelse för pension

ProfilPASS i förberedelse för pension vänder sig till personer som är på väg att gå i pension. ProfilPASS ger användarna möjlighet att skapa en profil med deras kompetenser, genom att systematiskt registrera och dokumentera deras färdigheter och att lära känna deras egen potential, även om den fortfarande är okänd.

Genom att synliggöra individuella kompetenser ska personlig och postprofessionell (vidare) utveckling och (om)orientering främjas.

Genom en mängd olika impulser och exempel visas användaren de möjligheter som finns i denna nya livsfasen. För att utveckla denna version av ProfilPASS användes den befintliga ProfilPASS-portföljen och anpassningar gjordes när det gäller målgruppens behov.

ProfilPASS i förberedelse för pension kännetecknas av följande egenskaper:

  • ProfilPASS i förberedelse för pension vill stödja människor i att hantera och lära känna sina egna kompetenser.
  • Den vill motivera till en aktiv pension och till frivilligt engagemang, samt förmedla olika möjligheter som finns för att forma detta specifika skede i livet.
  • Den vill rikta synen inåt mot styrkorna och utåt mot möjligheterna.
  • ProfilPASS innehåller många bilder och symboler.
  • Strukturen och presentationen av ProfilPASS är skapade för att se ut som en tidning.  
  • Den innehåller citat från vittnesmål som illustrerar innehållet, gör det mer levande, fungerar som impulser och har identifieringspotential.

Utskrivbart ProfilPASS i förberedelse för pension

Hela ProfilPASS i Förbereelse för pension, i PDF format, optimerad för utskrift i DIN A4-format. (Download)

Download-Button

ProfilPASS i förberedelse för pension som en stationär version

Hela ProfilPASS i förberedelse för pension i PDF format, optimerad för att läsa på skärmen. (Download)

Download-Button

 

CONVOLUT-verktygslådan  

CONVOLUT-verktygslådan innehåller en mängd olika instrument och material från olika länder som behandlar ämnen som pension, åldrande och volontärarbete. Målgruppen, det vill säga personer som är på väg att gå i pension, kan använda dessa verktyg för att reflektera över sin egen livshistoria och för att förbereda sig för pensionen genom att planera den tid som kommer finnas tillgänglig. Ett sätt att fortsätta eller att börja bli aktiv under pensionen är att engagera sig i volontärarbete. Verktygen om detta ämne är avsedda att hjälpa människor att hitta rätt sorts volontärtjänst. Dessutom presenteras manualer för personer som jobbar med målgruppen, som kan stödja rådgivningsprocessen med dem.

Download-Button

Handboken för rådgivare

Handboken för rådgivare är ett medföljande dokument till CONVOLUT-verktygslådan och ProfilPASS i förberedelse för pensionen. Den ger bakgrundsinformation samt riktlinjer och förslag till rådgivare om hur verktygslådan och ProfilPASS i förberedelse för pensionen kan tillämpas.

Download-Button

CONVOLUT-läroplanen

Läroplanen är baserad på CONVOLUT-verktygslådan och handboken för rådgivare. Den ger vägledning och förslag för utbildning av rådgivare både vad gäller utbildningens innehåll och metoder.

Download-Button

 

 

 

 

 

Omfattande behovsanalys  

Nyligen har alla sex CONVOLUT partnerländer (Österrike, Tyskland, Grekland, Slovenien, Spanien och Sverige) utfört nationella undersökningar för att identifiera behoven hos projektets framtida användare. Behovsanalysen innehåller en sammanställning av resultaten från partnerorganisationernas undersökningar, god praxis samt användbara rekommendationer för utvecklingen av CONVOLUTs handbok och metoder.

Download-Button